Bài giảng Quản trị học: Bài 7 - Ngô Quý Nhâm, MBA

Bài 7 trang bị cho người học những hiểu biết về lãnh đạo hiệu quả (Effective Leadership). Những nội dung chính trong bài này gồm: Khái quát về lãnh đạo (Leadership), phẩm chất của nhà lãnh đạo (Trait theories), các lý thuyết về hành vi, các thuyết lãnh đạo tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.