Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thu Hằng

Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 Hợp đồng hoán đổi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm hợp đồng hoán đổi; Hợp đồng đồng hoán đổi lãi suất; Hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!