Bài giảng Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học

Nhiệt động học là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những quy luật có liên quan tới các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.