Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Bài Xử lý bề mặt khuôn và lắp ráp

Bài giảng Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa: Bài Xử lý bề mặt khuôn và lắp ráp với những nội dung chính: Các yếu tố ánh hưởng tới đánh bóng lòng khuôn, những vấn đề cần lưu ý khi đánh bóng khuôn, quy trình đánh bóng tiêu biểu,...