Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng

"Bài giảng Toán A4 - Chương 6: Phương trình đạo hàm riêng" cung cấp các kiến thức về phương trình đạo hàm riêng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2, phương trình nhiệt một chiều, phương trình sóng một chiều, phương trình Laplace trong hình chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.