Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Dũng

Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC, các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.