Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 1

CHƯƠNG TRÌNH: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN-QUANG) TÊN MÔN HỌC: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 2 ( ĐIỆN- QUANG) MÃ SỐ: THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: 12012 45T ( 3 ĐVHT)
ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:
SV cần có các kiến thức nền như sau: - Hình học giải tích (Các phép tính về véctơ) - Toán Cao cấp. - Cơ-Nhiệt đại cương. - Cung cấp các kiến thức cơ bản về Điện, Quang. - Cung cấp các hiện tượng Cơ bản về: Điện, Quang- Các định luật cơ bản về: Điện , quang. - Giúp tính toán được các bài toán, các thông về điện từ, về quang học, ứng dụng trong các ngành Cơ khí, Cắt may, Kỹ Thuật Điện, Điện tử,Viễn thông…
  • Phạm Trường Giang

    dit kon me no deo co part 6 , part 4 moi tức chứ

    Cách đây 9 năm