Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - TS. Đàm Sao Mai

Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm chương 3 trình bày về ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học. Chương này giúp người học biết được một số vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, biết được các nấm mốc gây ngộ độc thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.