Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Chương 6 của bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm trình bày về ngộ độc thực phẩm và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chương này cung cấp cho người học các khái niệm về ngộ độc, ảnh hưởng của ngộ độc đến vấn đề kinh tế xã hội, các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ ngộ độc, ngộ độc thực phẩm (Vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng),...và một số nội dung khác.