Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - TS. Đàm Sao Mai

Chương 6 của bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm trình bày một số kiến thức về ngộ độc thực phẩm, đồng thời bài giảng cũng nêu ra một số biện pháp biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.