Bài tập thực hành MISA SME.NET 2010

Để giúp người sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET
2010 làm quen và vận hành vào công tác kế toán của doanh nghiệp một cách
dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo
chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốn hướng dẫn sử dụng, người
dùng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức năng, tính năng của
chương trình cũng như việc áp dụng từng phần hành kế toán trong chương
trình vào công tác kế toán của doanh nghiệp.