Bài thuyết trình Công nghệ sản xuất chè hương

Bài thuyết trình Công nghệ sản xuất chè hương tập trung làm rõ về các quy trình trong việc sản xuất chè hương như cách chọn nguyên liệu chè; cách ướp hương (trộn chè với hoa); cách thông hoa; cách sàng hoa; sấy nhẹ; đề hoa; hoàn thiện sản phẩm. Bài thuyết trình hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghiệp thực phẩm và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.