BÀI THUYẾT TRÌNH KĨ THUẬT HÀN HỒ QUANG TAY

I. PHƯƠNG PHÁP MỒI HỒ QUANG
Mồi hồ quang theo phương pháp ma sát
Mồi hồ quang theo phương pháp mổ thẳng
Mồi hồ quang theo phương pháp ma sát
Khi gây hồ quang theo phương pháp ma sát
Nguy cơ dính và ngắn mạch
Mồ hồ quang theo phương pháp mổ thẳng