BÀI THUYẾT TRÌNH: KỸ NĂNG GIÁM SÁT

Tài liệu huấn luyện rất hay cho những Giám Sát bán hàng chuyên nghiệp của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng như Pepsi,Unilerver,P&G,Kinh đô,Vinamilk. Hiểu sâu sắc việc con người được thúc đẩy như thế nào
Thiết lập cách thức để nhận ra điều gì thúc đẩy con người.
Tìm ra cách thức mà nhà quản lý có thể tác động đến Động cơ thúc đẩy của con người.
Thiết lập những hướng dẫn để đạt được những cấp độ cao hơn trong việc Thúc đẩy mọi người.
Phát triển nguyên tắc chung để hoàn thiện việc khích lệ con người.