Bài thuyết trình phần mềm FCK

FCK Editor là công cụ soạn thảo văn bản mã nguồn mở
(giống như Microsoft Word) mà có thể tích hợp vào ứng
dụng web như (ASP/ASP.NET, PHP, ColdFusion, Java,
Python…).
Các phiên bản hiện nay của FCK gồm có FCK Editor
v2.6.3 và FCK Editor v3.6.2.
FCK là từ viết tắt của Frederico Caldeira Knabben, nó
hổ trợ hầu hết các trình duyệt bao gồm
InternetExplorer 5.5 +
(Window), Firefox 1.0+, Safari 3.0+, Opera 9.5+, Mozilla
1.3+ và Netscape.