Bao bì thực phẩm

Mục đích của môn học : Nhằm cung cấp cho
sinh viên những kiến thức cơ bản về bao bì
dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có
thể vận dung vào thực tế để :
1- Chọn lựa đúng chủng loại bao bì cho
các sản phẩm của mình phù hợp với tình
hình sản xuất hàng hoá trong nớc
cũng nhxuất
khẩu.