Báo cáo thực hành:CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI

ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY 1) Mục Đích Thí Nghiệm Khảo sát quá trình sấy đối lưu vật liệu là giấy lọc trong thiết bị sấy bằng không khí được nung nóng nhằm: Xác định đường cong sấy W Xác định đường cong tốc độ sấy Giá trị độ ẩm tới hạn . .

, tốc độ sấy đẳng tốc N, hhệ số sấy k.

2) Sơ đồ thí nghiệm 3) Cách tiến hành thí nghiệm. - Cân giấy lọc để xác định -

, sau đó đi làm ẩm các tờ giấy lọc.

Kiểm tra nhiệt độ bầu ướt, nhiệt độ bầu khô ghi lại các giá trị trước khi tiến