Biến tính epoxy dùng chế tạo lớp hạn chế bề mặt cháy cho thỏi thuốc phóng keo

Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu sử dụng chất biến tính họ polyester để nâng cao khả năng bám dính, cải thiện độ đàn hồi, giảm độ nhớt cho nhựa epoxy.