CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Quá trình cơ học( Phân chia phân loại, nghiền, nén ép, Trộn, lắng, lọc, ly tâm.)
Quá trình nhiệt( Đun nóng, làm nguội, lạnh, chiên, Nướng, sao rang)
Quá trình hoá lý( Trích ly, c/ cất, cô đặc, keo tụ, k/tinh, sấy)
Quá trình hoá học(Thủy phân, thay đổi màu)
Quá trình sinh học, hoá sinh( Chín sau thu hoạch, lên men)
Quá trình hoàn thiện(Taọ hình, bao goí)