CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KHÁCH HÀNG

Triết lý về khách hàng: là các quan điểm cơ bản phải biết về khách hàng .Mọi nhu cầu của khách hàng nói chung đều hợp lý mà người bán cần đáp ứng cho họ.Khách hàng mong muốn mua được sản phẩm có chất lượng, cách bán thuận tiện; tức là kinh tế thị trường thì phải có cạnh tranh .Khách hàng mong muốn người bán phải quan tâm đến lợi ích của họ, tức là trong kinh doanh thời nay phải có chữ tín, phải có trách nhiệm với khách hàng về sản phẩm của mình ngay cả sau khi bán cho họ.