Chương 7 THIẾT BỊ NÂNG ĐƠN  GIẢN

Loại TBN dùng dây - cáp cuốn lên tang hoặc xích ăn khớp với đĩa xích.
Thường được treo trên cao, do vậy yêu cầu kích thước nhỏ gọn.
Phân loại:
Palăng tay: dẫn động bằng tay – thường qua xích kéo
Palăng điện: dẫn động điện, sử dụng cáp hoặc xích hàn.