Chương 8 CẦU TRỤC VÀ  CẦN TRỤC QUAY

Loại TBN dùng dây - cáp cuốn lên tang hoặc xích ăn khớp với đĩa xích.
Thường được treo trên cao, do vậy yêu cầu kích thước nhỏ gọn.
Phân loại:
Palăng tay: dẫn động bằng tay – thường qua xích kéo
Palăng điẹn: dẫn động điện, sử dụng cáp hoặc xích hàn.