CHƯƠNG MỞ ĐẦU : CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN  CỦA MÁY NÂNG

Khối lượng lớn nhất của vật nâng mà máy được phép vận hành theo thiết kế.
Trọng tải Q (tấn) thường được thiết kế theo dãy tiêu chuẩn.
Cấm nâng vượt tải.
Chiều cao nâng H (m).
Khẩu độ và hành trình (với cần trục dạng cầu) hoặc tầm với và góc quay (với cần trục quay).