Công nghệ vi điện tử

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ vi điện tử các hệ thống điều khiển dần
dần được tự động hóa. Sự ra đời của các bộ vi xử lý nói chung và các bộ vi điều khiển
nói riêng đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong việc thiết kế các hệ thống xử lý thông
tin, đo lường điều khiển, truyền thông…kết quả đã tạo ra những sản phẩm như máy
ảnh số,máy nghe nhạc…ngày càng nhỏ gọn, hiện đại.