Danh sách chất liệu hạn chế sử dụng - Hiệp Hội May Mặc và Giày Dép Hoa Kỳ (AAFA)

Tài liệu Danh sách chất liệu hạn chế sử dụng được thực hiện bởi Nhóm Đặc Trách Môi Trường thuộc Hiệp Hội May Mặc và Giày Dép Hoa Kỳ (AAFA). Danh sách này được thực hiện nhằm mục đích cung cấp cho các công ty may mặc và giày dép những thông tin liên quan đến các qui định và luật pháp về việc hạn chế hoặc cấm những hóa chất và chất liệu dùng trong cho sản phẩm vải gia dụng, hàng may mặc và giày dép trên toàn cầu. Mời các bạn tham khảo để nắm thông tin chi tiết.