Dao động uốn của dầm một nhịp chịu tác dụng của nhiều vật thể di động

Trong nội dung bài viết này tiến hành nghiên cứu dao động uốn của dầm một nhịp chịu tác dụng của nhiều vật thể di động. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo bài viết.