Đề xuất giải pháp tạo nhanh bản đồ ảnh từ dải ảnh hàng không phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn

Bài báo đề xuất giải pháp khớp nhanh dải ảnh hàng không để tạo bản đồ ảnh phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong những tình huống đặc biệt như thiên tai, lũ lụt, thảm họa… dựa trên việc cải tiến một thuật toán khớp dải ảnh hàng không theo hướng nâng cao tốc độ cũng như độ ổn định của bài toán khớp ảnh hàng không.