Điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Quốc Oai, Hà Nội năm 2017

Bài viết nhằm mô tả thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại huyện Quốc Oai năm 2017 và xác định một số yếu tố liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.