Đồ án: Liên kết mạng IP qua hệ thống vệ tinh thế hệ sau

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ thì nhu cầu
trao đổi dữ liệu và các dịch vụ tiện ích của con người cũng tăng theo. Các phương
thức truyền dẫn hiện nay như là ADSL, leased-line, Frame-Relay… tuy đã phần nào
đáp ứng được nhu cầu đó nhưng hạn chế của mạng này là tính di động không cao và
triển khai ở những nơi địa hình phức tạp vẫn còn là một trở ngại lớn.