Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộp

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộp nhằm trình bày tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu cá rô phi, sản lượng cá rô phi trên thế giới và Việt Nam. Quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộp.