Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ vỏ bưởi

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ vỏ bưởi nhằm tìm hiểu cách sử dụng vỏ bưởi trong điều trị một số bệnh mạn tính trong dân gian. Tìm hiểu các sản phẩm thực phẩm được lấy từ vỏ bưởi có trên thị trường.