Ebook 100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Sáu ý tưởng kinh doanh tuyệt vời để giải quyết những sản phẩm và thị trường khó khăn, bảy mẹo vặt kinh doanh dành cho nhân viên bán hàng, sáu ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất để xây dựng kế hoạch cho một vụ kinh doanh phức
tạp, bốn ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất khi năng lực của bên bán bị đánh giá thấp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.