Ebook Ăn và uống của người Việt: Phần 1

Ebook Ăn và uống của người Việt: Phần 1 gồm các nội dung: bữa ăn nơi hội tụ tổ ấm gia đình, các bữa ăn trong gia đình, các bữa ăn ngoài gia đình, bữa ăn nơi hội tụ tổ ấm gia đình và chuyện ăn uống của người Việt; văn hóa ẩm thực Việt Nam, quan niệm ăn uống của người Việt, tính thực tiễn và tính lý tưởng trong ăn uống, khuynh hướng tâm linh và triết học trong văn hóa ẩm thực Việt, nghệ thuật ẩm thực người Việt, con người và nghệ thuật ẩm thực, lễ tục dâng cúng. Mời các bạn cùng tham khảo.