Ebook Các tấm pin mặt trời hoạt động như thế nào? - Trần Nghiêm (dịch)

Cuốn sách mang tới bạn kiến thức về một nguồn tài nguyên môi trường vô tận đó chính là năng lượng mặt trời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung sách để biết thêm về: Năng lượng vô tận, tế bào mặt trời đa công dụng, năng lượng từ ánh sáng mặt trời, tìm hiểu điện năng, ngược dòng lịch sử, bên trong một tế bào mặt trời...