Ebook Cẩm nang du lịch Ninh Thuận: Phần 2 - Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn Cẩm nang du lịch Ninh Thuận sau đây. Phần 2 cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Cuốn sách là cuốn sổ tay hữu ích cho các hướng dẫn viên du lịch, những ai đang muốn du lịch tỉnh Ninh Thuận.