Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp", phần 2 giới thiệu các quy định về hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp, chế độ sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.