Ebook Chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Cuốn sách "Chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả" gồm 4 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương III về các vấn đề như: Lợi thế của sản phẩm xuất khẩu rau quả Việt Nam, kinh nghiệm thành công của một số nước trong lĩnh vực sản xuất - chế biến - xuất khẩu rau quả và thực trạng hệ thống chính sách, cơ chế tác động tới hoạt động xuất khẩu rau quả.