Ebook Chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Phần 2 cuốn sách "Chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại tương ứng với chương IV về chính sách và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu rau quả. Hi vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và thiết thực cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu rau quả.