Ebook Cơ điện tử (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ điện tử (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hóa hệ thống vật lý; Mô hình hóa các hệ cơ điện; Mô hình hóa các hệ cơ học trong các ứng dụng cơ điện tử; Kỹ thuật điện; Nhiệt động lực học; Mô hình hóa và mô phỏng hệ cơ điện tử micro;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.