Ebook Cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cộng đồng các dân tộc Việt Nam", phần 2 cung cấp cho người đọc các nét chính trong phong tục, tập quán của các dân tộc như: Ra-glai, người Rơ - Măm, người Sán Chay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.