Ebook Để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả (Bí quyết xây dựng chiến lược marketing hiệu quả): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả (Bí quyết xây dựng chiến lược marketing hiệu quả)" cung cấp cho người đọc một số kiến thức: Chiến lược marketing là gì, 4 yếu tố quyết định chiến lược marketing tổng hợp, cần nghiên cứu thị trường trước khi kinh doanh, dùng chiến lược hay chiến thuật,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Marketing và những ai quan tâm đến vấn đề này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.