Ebook Đường đến các di sản thế giới miền Trung: Phần 2 - Trần Huy Hùng Cường

Tiếp tục cuộc hành trình Đường đến các di sản thế giới miền Trung, bạn đọc sẽ cùng tác giả trải nghiệm những địa điểm du lịch lý thú với các thông tin hữu ích của thành phố Đà Nẵng, Huế,... tiếp tục như thế cho đến tỉnh Nghệ An là điểm cuối cùng trên hành trình dãi đất miền Trung và quay lại ghé thăm Đắk Lắk & Đắk Nông. Đây là tài liệu hay và bổ ích cho các bạn hướng dẫn viên du lịch và những ai thích trải nghiệm du lịch trên đất nước Việt Nam.