Ebook Gia đình Việt Nam - Quan hệ, quyền lực và xu hướng biến đổi: Phần 1

Ebook Gia đình Việt Nam - Quan hệ, quyền lực và xu hướng biến đổi: Phần 1 trình bày một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong gia đình, các quan hệ và vấn đề quyền lực trong gia đình, quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình Việt Nam, vấn đề sức khỏe sinh sản và bạo lực gia đình, vai trò của người phụ nữ trong xây dựng văn hóa gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.