Ebook Học thuyết quản lý và các ứng dụng thực tiễn: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Các học thuyết quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Trường phái quan hệ con người, thuyết quản lý tổ chức, thuyết hành vi trong quản lý, các thuyết văn hóa quản lý, thuyết quản lý tổng hợp và thích nghi. Mời các bạn cùng tham khảo.