Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 2

Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 2 đặt ra vấn đề vì sao chúng ta nên tiết kiệm điện, chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách nào, ý nghĩa của chỉ số tiết kiệm năng lượng trên nhãn năng lượng là gì. Mời các bạn tham khảo nội dugn chi tiết!