Ebook Hướng dẫn thiết kế mẫu thời trang: Phần 2 - Triệu Thị Chơi

Nối tiếp phần 1, Hướng dẫn thiết kế mẫu thời trang: Phần 2 tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về thiết kế mẫu đầm: đầm ráp eo - nách rộng xếp li - thân rủ, đầm ráp dưới chân ngực - cổ vuông tim - không tay, đầm ráp dưới eo - đường cắt cong, đâm dây đuôi cá, đầm có đường cắt cong - dún chân ngực, đâm dây ráp eo - hở vai; thiết kế mẫu quần âu;... Mời các bạn cùng tham khảo!