Ebook Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á về các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận về hàng nông sản xuất khẩu: Phần 2

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về chứng nhận tự nguyện, chứng nhận về môi trường, nông nghiệp hữu cơ, chứng nhận ISO 14001 (Tiêu chuẩn quốc tế về môi trường), chứng nhận xã hội, công bằng thương mại, an toàn thực phẩm và chứng chỉ thực hành tốt, chứng nhận chất lượng sản phẩm đặc trưng, chứng nhận của hàng thủy sản ở Châu Á.