Ebook Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 2: Những người Việt Nam đi tiên phong - Phần 1

Non sông, đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm văn hiến đã sinh ra biết bao người con ưu tú trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với tập 2 của bộ sách Kể chuyện danh nhân Việt Nam giới thiệu cùng bạn đọc những danh nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, những người đi tiên phong nghiên cứu, tìm tòi không mệt mỏi để hình thành cái mới, cái đẹp phù hợp với nhu cầu phát triển của thời đại. Mời các bạn cùng đón đọc.