Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam: Phần 1

Ebook 'Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam: Phần 1" trình bày cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu; biểu hiện của biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.