Ebook Kỹ thuật cắt may cơ bản dành cho người mới học (Tập 1): Phần 1

Ebook Kỹ thuật cắt may cơ bản dành cho người mới học (Tập 1): Phần 1 giới thiệu những mẫu cắt may cơ bản nhất, từ đó có thể giúp người học mở rộng và phát triển thành nhiều mẫu khác nhau. Với những kiến thức cơ sở và cách trình bày dễ hiểu cùng hình vẽ tỉ mỉ, cuốn sách sẽ giúp những độc giả khéo tay có thể tự thiết kế trang phục cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.